Προσωποκεντρική Προσέγγιση στην ΨυχοθεραπείαΣύμφωνα με την Προσωποκεντρική Προσέγγιση, τα άτομα είναι από τη φύση τους δημιουργικά και ικανά να επιλέγουν αυτόνομα και ορθά με βάση τους δικούς τους στόχους.

Ο Προσωποκεντρικός Ψυχοθεραπευτής πιστεύει πως ο κάθε άνθρωπος:

Μέσα από την αποδοχή είναι ικανός να επιλέξει σωστά ώστε να διαμορφώσει την ζωή του με στόχο την αυτό – πραγμάτωση.
Έχει την ευθύνη να καθορίζει την συμπεριφορά του για ανάπτυξη και μεγαλύτερη αυτονομία.
Κάνει το καλύτερο που μπορεί μέσα στις συνθήκες της ζωής του, όπως αυτός τις αντιλαμβάνεται.

Η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία η σχέση ανάμεσα στο ψυχοθεραπευτή και τον πελάτη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Rogers, τον πατέρα της Προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας, ο ψυχοθεραπευτής  προσπαθεί να δημιουργήσει μια σχέση ασφάλειας, μέσα στην οποία ο πελάτης θα μπορέσει με άνεση να ερευνήσει τον τρόπο που βιώνει την πραγματικότητά του και να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για τον εαυτό του.

Ο μόνος που γνωρίζει το καλύτερο για τον εαυτό του είναι ο ίδιος ο πελάτης και ο Προσωποκεντρικός ψυχοθεραπευτής βρίσκεται εκεί για να τον διευκολύνει να το ανακαλύψει.

Ο ΡΟΛΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Για να μπορέσει ο πελάτης να έχει το κίνητρο για  ανάπτυξη και αλλαγή, είναι απαραίτητο να νοιώσει ασφάλεια, αναγνώριση, αποδοχή και κατανόηση μέσα από το θεραπευτικό πλαίσιο.

Ο Προσωποκεντρικός  ψυχοθεραπευτής τον συναντά σε ένα ασφαλές περιβάλλον και μαζί ξεκινούν να δημιουργούν μια θεραπευτική σχέση όπου σημαντικό είναι να υπάρχει:

 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η θεραπεία στην Προσωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται στη αμφίδρομη βαθιά εμπιστοσύνη μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευμένου.

ΑΠΟΔΟΧΗ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣH

Η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην αναπτυξιακή τάση του κάθε ατόμου που τον ωθεί  προς τη διαφοροποίησή του ενώ προσπαθεί  να ικανοποιήσει δύο ανάγκες:

Αυτό-αναγνώριση
Αυτό-αποδοχή

UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD

Ο πελάτης βρίσκει απέναντί του τον ψυχοθεραπευτή που είναι εκεί, ‘αληθινός’ για να τον ακούσει και να προσπαθήσει να τον / την αποδεχτεί ειλικρινά έτσι όπως είναι. (UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD)

1. Κατανόηση και αποδοχή χωρίς να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε.
2. Αναγνώριση και αποδοχή για την δικαίωση του.
3. Αποδοχή  των συναισθηματικών του αναγκών και αξίων (σεβασμός).

ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ

Ο Προσωποκεντρικός ψυχοθεραπευτής βασίζεται στην έκφραση των λεκτικών συναισθημάτων και των συναισθημάτων που υπονοούνται μέσα από την γλωσσά του σώματος.
Πυξίδα του θεραπευτή είναι τα συναισθήματα σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο.
Εδώ και τώρα / Here and Now

EMPATHY/ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Δίνεται μεγάλη σημασία στον εσωτερικό κόσμο του πελάτη και στη κατανόησή του από τον ψυχοθεραπευτή.
Βιώνουμε τα συναισθήματα τους και τις καταστάσεις σαν να και είναι δικά μας.
Υποστηρίζουμε την ΙΣΟΤΗΤΑ. Δεν υπάρχει ο ειδικός. Ο πελάτης είναι οδηγός σε αυτή της διαδικασία εξερεύνησης.
Μπαίνουμε στα παπούτσια του αλλά αποφασίζει ο ίδιος.
Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Rogers: «Το άτομο έχει μέσα του πλούσιες δυνατότητες να κατανοεί τον εαυτό του, την αυτο-εικόνα του, τις βασικές στάσεις ζωής και την αυτο-κατευθυνόμενη συμπεριφορά του.  Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να απελευθερώσουν τον πελάτη.  Αυτή είναι η καρδιά της προσωποκεντρικής προσέγγισης.

By Rania Michaelidou